Home
  Recipes Home
   
   
   
   
   
   
   
   

भाज्यांचे प्रकार

आलू कोबी आलू मेथी अमिरी खमण अविलय
बटाटा भाजी भरीव टोमँटो १ भरीव टोमँटो २ भरलेली ढोबळी मिरची
भरली कारली भरलेली केळी बुंदीची भाजी बटर पनीर मसाला
चना मसाला चवळीची भाजी छोले चुका
डोशामध्ये घालण्याची भाजी फ़्लाँवर पचडी कच्च्या केळयाची भाजी कांद्याचे सांबार
काश्मीरी दम आलू केळफुलाची भाजी केळयाची भाजी मलई फ़्लाँवर
मलाई कोफ्ता मसाला भेंडी मसाला राजमा मसाला राजमी
मटर पनीर मेथी मटार मलाई मोहरीची भाजी मुगलाई दम आलू
नवरतन कोरमा पालक पनीर पंचभाजी पंचभेळी भाजी
पंचमेल सब्जी पनीर टिक्का पावभाजी सब्ज बहार
सांभर शाही कोबी शाही मशरुम शाही मटर पनीर
शाही पनीर स्वीट अँन्ड सोअर व्हेजिटेबल स्टफ़ पोटॅटो (बटाटा) सांबार
वांगी व्हेजिटेबल मख्खन    

Send This Recipes to a Friend

or

www.shreeyoginfo.com 2007-2011 All Rights Reserved