पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

१२१

भाऊ माझा दादा, बहिण माझी ताई
----- रावांसाठी सोडली प्रेमाची आई

१२२

असंख्य तारे नभात पाहावेत निरखून

----- रावांसारखे पती वडिलांनी दिले पारखून

१२३

काचेच्या पेल्यात सुखदुःखाचं पेय
----- रावांना किर्ती मिळावी हेच माझे ध्येय

१२४

द्वारकेत क्रुष्ण, अयोध्येत राम
----- रावांचे चरण हेच माझे चारही धाम

१२५

कुबेराच्या भांडारात हिरे-माणकांच्या राशी
----- रावांचे नाव हिच माझी अयोध्या काशी
१२६ नाशिक केले, पंढरपूर केले, करायची राहिली काशी
----- रावांचे नाव घेते ----- ची भाची
१२७ काचेच्या अलमारीत गणपतीची मुर्ती
----- राव बसले पुजेला मी ओवळते आरती
१२८ सर्व दागिन्यात श्रेष्ठ काळे मणी
----- राव आहेत माझ्या कुंकवाचे धनी
१२९ हाताने करावे काम मुखाने म्हणावे राम
----- रावांचे चरण हेच माझे चारही धाम
१३० सासु-सासरे ज्ञानी, आई-वडिल सदगुणी
----- रावांच्या नावाने गळ्यात घातले काळे मणी
१३१ अडचणीच्या वेळी कामात पडते साठवण
----- राव इथे नसले कि त्यांची येते आठवण
१३२ २०० शे ची दमनी, ३०० चा बिछाना
----- राव बसले धुरीवर चंद्र सुर्य दिसेना
१३३ काचेची बांगडी केसापेक्षा बारीक
----- रावांचे नाव घेते आज आहे ----- तारीख
१३४ आता वाजले सहा
----- राव म्हणतात माझ्याकडे एकदा तरी पहा
१३५ चांदीची कुयरी हळदी कुंकवाने भरावी
----- रावांची सेवा जन्मोजन्मी घडावी
१३६ चहा केला नेऊन दिला, दुधाने भरले कप
----- रावांसाठी केले अठरा वर्षे तप
१३७ पोथी, पुराणे वाचून बोध होतो मनाला
----- रावांचे नाव घेते वटसावित्रीच्या सणाला
१३८ चिकन सुपारी फोडावी दाताने
----- रावांचे काकण सोडावे उजव्या हाताने
१३९ रिमझीम पाऊस पडे मोत्याचा सुटला वारा
----- रावांच्या घरी येताना डोळयाला लागतात धारा
१४० सोन्याच्या बेसरीत पाचूचा खडा
----- राव अन माझा जन्माचा जोडा