पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

८२

सासु-सास-यांची छाया, आई वडिलांची माया
मी तर आहे ------- रावांची जाया

८२

ज्ञानेशांची ओवी, मोरोपंताची आर्या

मी तर आहे ------- रावांची भार्या

८२

नव्या नवरीचा आज उतरला साज
ख-या अर्थाने ग्रुहिणी ------- रावांची झाले आज

८२

सहवासाने वाढते संसारात रंगत
------- रावांचे नाव घेताना वाटते मला गंमत

८२

चांदीची चुल सोन्याचा विस्तव
------- रावांचे आले दोस्त तर माडीवर जाऊन बस
८२ या झाडावरुन त्या झाडावर उडत होते पक्षी
------- रावांचे नाव घेते चंद्र सुर्य साक्षी
८२ पुणं तिथं काय उणं म्हणतात सारी जणं
------- रावांनी केलं सार्थ माझं जिणं
८२ नको मला सोनं चांदी, नको मला शालु शेला
------- रावांच्या जीवनासाठी देह अर्पण केला
८२ भ्रमराच्या गुंजारवे मुग्ध झाली कमलिनी
------- रावांची पत्नी झाले आजच्या शुभदिनी
८२ थोडा गुण सोन्याचा, थोडा गुण सोनाराचा
------- रावांनी केला माझा संसार सुखाचा
८३ तांब्याच्या घागरी चकचक घासल्या
------- रावांच्या बहिणी तबला पेटीवर नाचल्या
८३ राम, लक्ष्मण, सीता तीन मुर्ती साक्षात
------- रावांचे नाव घेते नीट ठेवा लक्षात
८३ संसारात करावी लागते सगळयांनाच तडजोड
पण ------- रावांची लाभली छान मला जोड
८३ आता निघाल्या प्लास्टीकच्या खुर्च्या
------- रावांच्या बहिणी जशा खुरासनी मिरच्या
८३ माहेत सोडून येताना डोळयात आसू
------- रावांच्या प्रेमळ संसारात ओठावर असतं हासु
८३ सत्यवानासाठी सावित्रीने केला यमाचा पिच्छा
------- राव सुखी राहोत हिच माझी इच्छा
८३ पुजा केली मनोभावे, गौराई म्हणे काय हवे
------- राव नी माझ्य़ा संसाराला देवी तुझे आशीर्वाद हवे
८३ दाग नको, दागिना नको, नको चंद्रहार
------- रावांचं नाव हाच माझा अलंकार
८३ परिसाच्या संगतीने झाले लोखंडाचे सोने
------- रावांच्या क्रुपेने लाभले सौभाग्याचे लेणे
८३ मंगळसुत्राच्या वाटयांनी जोडले सासर माहेर
------- रावांनी दिला मला सौभाग्याचा आहेर