पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

७८

मंगळागौरीसाठी जमवली सोळा प्रकारची पत्री
------- रावांचे नाव घेते मंगळागौरीच्या रात्री

७८

नको सोनं, नको मोती, नको मला चंद्रहार

------- रावांचे ज्ञान नी कर्तुत्व हेच माझे अलंकार

७८

खुप पाहिली तीर्थक्षेत्र, पवित्र वाटते काशी
------- रावांचे नाव घेते -------- च्या दिवशी

७८

केतकीच्या वासाने नाग होतो धुंद
------- रावांमुळे सारं घडलं पण शब्द नाहीत आभारा

७८

इंद्रधनुच्या झुल्यावर मन झोके घेई
------ रावांच्या संसारी बालक्रुष्ण येई
७८ ताटभर दागिन्यांपेक्षा माणसे असावी घरभर
------- रावांचे नाव घेते आर्शीवाद द्यावा जन्मभर
७८ कोकिळाच्या कुंजनाने लागते वसंताची चाहूल
------ रावांबरोबर टाकते संसारात पाऊल
७८ द्राक्षाच्या वेलीची दाट पसरते सावली
------ रावांना जन्म देणारी धन्य ती माऊली
७८ देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी विरांनी घेतली उडी
------ रावांच्या नावाने गळयात बांधते मंगळसुत्राची जोडी
७८ देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सावरकरांना झाली शिक्षा
------ रावांकडे मागितली मी सौभाग्याची भिक्षा
७९ देवा ब्राम्हणांच्या साक्षीने घेतला माझा हातामध्ये हात
------ रावांची लाभली मला साता जन्माची साथ
७९ झाड डोले, वेल डोले, डोलतो वनश्री
------- रावांचे नाव घेऊन झाले मी भाग्यश्री
७९ प्रेमळ माझे आई वडील, वत्सल सासु सासरे
------- रावांच्या घरी येणार आता तारे हसरे
७९ निलमणी आकाशात चंद्राची प्रभा
------- रावांच्या नावामुळे कुंकवाची शोभा
७९ सुवासिनीचं पहिल व्रत मंगळागौरीची पुजा
------- रावांचे नाव घेणं म्हणजे गोड सजा
७९ निलमणी आकाशात लक्ष्मी करते वास
------- रावांना घास घालते करंजीचा घास
७९ चंद्र सुर्य नक्षत्रांनी शोभा येते नभाला
------- रावांच्या प्रेमाचा सुगंध माझ्य़ा मनाला
७९ सरस्वतीच्या देवळात तांदुळाच्या राशी
------- रावांचे नाव घेते -------- च्या दिवशी
७९ प्रसन्न माझे घरकुल साधे, इथे शांती नांदे
------- राव मला पती लाभले भाग्य थोर माझे
७९ रात्री फुलराणी देते सुगंध
------- रावांच्या जीवनात नेहमीच असतो आनंद