पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

७०

चांदीच्या ताटात लावते तुपाची फुलवात
--------रावांचे नाव घेऊन आजपासुन करते संसाराला सुरुवात

७०

-------- रावांच्या प्रेमाला जगात नाही तोड

प्रभुच्या चरणी प्रार्थना शेवट व्हावा गोड

७०

फुलफळांनी बहरलेली बाग सर्वानाच आवडे
-------- रावांचे नाव घेण्यात अविट गोडी वाटे

७०

नेत्रांच्या निरांजनात प्रितीची वात
-------रावांचे नाव घेऊन संसाराला करते सुरुवात

७०

नील नभांगण जणु अंगठी, चंद्र शोभे त्यातला खडा
ईश्वर सदा सुखी ठेवो -------- राव नी माझा जोडा
७० नको मोहन माळ, नको हि-यांचा हार
-------- रावांच्या जीवनात मी सुखी फार
७० नाव घ्या नाव घ्या आग्रह कशासाठी
-------- रावांचे नाव होते ओठावरती पण थांबले होते अखण्यासाठी
७० ज्यांच्या सर्व्हिसला होल वर्ल्ड इज रेडी
-------- रावसाहेबांची मी ब्युटी फुल लेडी
७० शाळेच्या ग्राऊंडवर खेळत होते गेम
तिकडुन आले -------- राव त्यांनी विचारले व्हाँट इज युवर नेम
७० सुशील माझे सासु सासरे सुशील माझे माता पिता
-------- रावांचे नाव घेते -------- ची मी माता
७१ वैचारीक प्रगल्भतेचे -------- राव मला लाभले
म्हणूनी जीवनी स्वप्न माझे साकारले
७१ विचाराने सरळ मनाने निर्मळ -------- राव मला लाभले
सुर ताल मिळाल्याने जीवनी स्वर्ग अवतरले
७१ सप्तपदीच्या सात पावलांनी केली संसाराची नांदी
-------- रावांच्या संसारात राहीन मी आनंदी
७१ भवसागरात तरंगते संसाररुपी होडी
लक्ष्मीच्या क्रुपेने सुखी राहो -------- व -------- ची जोडी
७१ विनय हाच खरा स्त्रीचा अलंकार
-------- रावांच्या सहवासात होवो ध्येय-आशा साकार
७१ भुंग्याच्या सहवासात विकसते कळी
-------- रावांचे नाव घेते -------- च्या वेळी
७१ मंगळागौरीपुढे हळदी कुंकवाच्या राशी
-------- रावांचे नाव घेते -------- च्या दिवशी
७१ द्राक्षाच्या वेलीचे त्रिकोणी पान
-------- रावांचे नाव घेते राखते सर्वांचा मान
७१ तबला वाजे, पेटी वाजे, छान वाजे वीणा
-------- रावांचे नाव घेते वन्दे मातरम म्हणा
७१ लग्न करुन आनंदाने संसार करते सुरु
-------- राव आहेत माझे प्राणपाखरु