पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

५६

टिळकांचा केसरी अत्र्यांचा ललकार
------- रावांची विदवत्ता हाच माझा अलंकार

५६

कवींच्या कवितेत मोरोपंतांची आर्या

------- रावांचे नाव घेते ------- भार्या

५६

गणेशाला आवडती रक्तवर्ण कमळे
------- रावांसोबत माहेर विसरुन रमले

५६

चांदीच्या तबकात खडीसाखरेचे खडे
------- रावांचे नाव घेते गौरीहरापुढे

५६

सातासमुद्रापलीकडे राधा-क्रुष्णाचा खेळ
------- रावांचे नाव घेते सांयकाळची वेळ
५६ स्त्रियांचे कर्तव्य पतिसेवा हेच
------- रावांचे आयुष्य वाढो भुषण मला हेच
५६ नेत्राच्या निरांजनात प्रितीची वात
------- रावांच्या नावास केली सुरुवात
५६ रामाने राज्य दिले, भरताने नाकारले
------- रावांनी सौभाग्य दिले ते मी स्वीकारले
५६ मणीमंगळसुत्र सौभाग्याची खूण
------- रावांचे नाव घेते------- ची सून
५६ चांदीच्या तबकात हळदी कुंकवाचा काला
------- रावांच्या नावांस आरंभ केला
५७ भिल्लीणीच्या रुपाने शंकर झाले मोहीत
------- रावांचे नाव घेते सासुसास-यांसहीत
५७ जय जवान जय किसान गर्जतो सारा देश
------- रावांच्या जीवाकरिता घातला सौभाग्याचा वेष
५७ वडीलांचा आशिर्वाद मातेची माया
------- रावांसारखे पती मिळाले ही ईश्वराची दया
५७ काँग्रेसच्या पायात सत्याग्रहाची बेडी
------- रावांच्या जीवावर घातली मंगळ्सुत्राची जोडी
५७ दत्तात्रयाला शोभे गाय, महादेवाला शोभे नंदी
------- रावांच्या जीवावर मी आहे आनंदी
५७ तुळशीला घालते पाणी, विष्णूची करते शांती
------- रावांचे आयुष्य वाढो हीच ईश्वराला विनंती
५७ यमुनेकाठी क्रुष्ण खेळत होता बासरी
------- रावांमुळे आज मी आले सासरी
५७ अंगणी टाकला सडा त्यावर घातली रांगोळी
------- रावांचे नाव घेते हळदी कुंकवाच्या वेळी
५७ ज्योतीला मिळेल ज्योत त्यात पडेल प्रकाश
------- रावांच्या जीवनात ठेंगणे होईल आकाश
५७ गुलाबाचे फुल दिसायला छान
------- रावांचं नाव घेते ठेवते आपला मान