पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

५२०

नाव घ्या नाव घ्या सगळे झाले गोळा
------- रावांचे नाव आहे लाख रुपये तोळा

५२

पौर्णिमेच्या दिवशी प्रुथ्वीवर पडतो चंद्राचा प्रकाश

ग्रुहलक्ष्मी सहभाग्यलक्ष्मी येवो ------- रावांच्या घरात

५२

जीवनासाठी कला म्हणून कलेवर केली मात
कलात्मक जीवन जगण्यासाठी ------- रावांच्या हाती दिला हात

५२

सूर छेडिता शब्द उमटले नवे
-------- रावांचे नाव घेते अखंड सौभाग्य मला हवे

५२

नभी उमटते सप्तरंगी इंद्रधनुष्य
------- रावांचे नाव घेते त्यांना मिळो दीर्घायुष्य
५२ नवीन निघाल्या वाचून घ्यावा बोध
------- रावांच्या जीवनात लागला सुखाचा शोध
५२ सोन्याचे पंचपाळ त्याला नागाचा वेढा
------- रावांचा आणि माझा साता जन्मांचा जोडा
५२ जिथे घराची स्वच्छता तिथे घराची शोभा
------- रावांच्या पाठीमागे परमेश्वर उभा
५२ लग्नानंतर प्रत्येक स्त्री होते जबाबदार
------- राव माझे दिसतात फारच रुबाबदार
५२ राजहंस पक्षी खातो मोत्यांचा चारा
------- रावांच्या संसारात नाही दुःखाचा वारा
५३ काचेच्य़ा बशीत संत्र्याची फोड
------- रावांचे बोल अम्रुताहूनी गोड
५३ चांदीच्या सुपात फणसाचे गरे
------- राव दिसतात बरे, पण वागवतील तेव्हा खरे
५३ कौतुकी सासुसासरे, हौशी नणंद
------- रावांचे नाव घेताना होतो खुप आनंद
५३ पाँलीस्टरचा कपडा कातरीने कापला
------- रावांच्या जीवनात मला आनंद वाटला
५३ रोज माझ्या अंगणात रांगोळी सजते
-------- रावांच्या डोळयात माझेच प्रतिबिंब दिसते
५३ विद्येचा नसावा आभिमान पैशाचा नसावा गर्व
------- रावांचे नाव घेते ऐकत राहा सर्व
५३ भुंग्याच्या सहवासात विकसते कळी
------- रावांच्या साक्षीने लिहिते सौभाग्याच्या ओळी
५३ असावे नेहमी हसतमुख बोलावे नेहमी गोड
------- रावांच्या संसाराला ------- ची लाभली जोड
५३ मंगळ्सुत्राच्या दोन वाटया म्हणजे सासर माहेरचा संगम
------- रावांच्या सहवासाने झाला सौभाग्याचा उगम
५३ बरेच दिवसांची आकांक्षा आज झाली साकार
------- रावांनी केलाय माझा पत्नी म्हणून स्वीकार