पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

३८०

गौरीहर पुजले अन बोहल्यावर चढले
------- रावांच्या सुखासाठी संसारात गढले

३८१

१२ वर्षे तुळशीला प्रेमाने घातले पाणी

देवतेच्या वरदानाने झाले ------- रावांची राणी

३८२

------- रावांची कन्या झाली ------- पंतांची सून
------- रावांच्या राज्य़ात नाही कशाची उण

३८३

सौभाग्याचे अलंकार म्हणजे काचेचे चुडे
------- रावांचे नाव घेते सुवासिनी पुढे

३८४

काश्मीरच्या नंदनवनात नाचतो मोर
------- रावांसारखे पती मिळाले भाग्य माझे थोर
३८५ नागपुरची संत्री कोकणातले नारळ
------- रावांचे नाव घेते साधे आणि सरळ
३८६ एकनाथाच्या घरी हरी पाणी भरतो कावडीने
------- रावांचे नाव घेईन मी आवडीने
३८७ प्रांजळपणे बोलणे, मनमोकळे हसणे
------- रावांच्या सहवासात कशाला हवे रुसणे ?
३८८ पती पत्नी असतात सुखदुःखाचे साथी
------- रावांचे नाव घेते जगदंबे वरद हस्त असु दे माथी
३८९ माहूर गडावर रेणुकेची वस्ती
------- रावांना मिळावे आयुष्य जास्ती
३९० पित्याने दिली विद्या मातेने दिले ग्रुहशिक्षण
------- राव मिळाले हेच माझे भुषण
३९१ वसंत ऋतुच्या आगमनाने कोकिळा गाते गाणी
अर्पण करते आयुष्य ------- रावांच्या चरणी
३९२ फुलला पळस रानोरानी, मोहरला आंबा पानोपानी
------- राव माझे धनी मी त्यांची अर्धांगिनी
३९३ शितल आहे चंदन वारा आहे मंद
------- रावांना सिनेमाचा भारीव छंद
३९४ आहे हौशी नणंद, प्रेमळ आहे जाऊ
------- रावांच्या गुणांचे गोडवे किती गाऊ
३९५ गणपतीला दुर्वा, शिवाला बेल
------- रावांच्या संगतीत बहरली संसाररुपी वेल
३९६ गुढीपाडव्याच्या सणाला पुरण्पोळीचा मान
------- रावांच्या सहवासात विसरते मी भूक तहान
३९७ अमावस्येच्या रात्री चांदोबाचं लपणं
------- राव हेच माझं गुलाबी स्वप्न
३९८ क्रुष्णाच्या हातात सोनेरी बासरी
------- रावांचे नाव घेताना सदा मी हसरी
३९९ स्वप्नातला गुलाब गालात हसला
------- रावांचे नाव घेण्यास मान कसला