पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

२१

गजाननाची क्रुपा, गुरुंचा आशीर्वाद
----- रावांचे नाव घ्यायला आज करते सुरुवात

२२

सुर्यबिंबाचा कुंकुम तिलक, प्रुथ्वीच्या भाळी

----- रावांचे नाव घेते ------ च्यावेळी

२३

संसाराच्या देव्हा-यात उजळ्तो नंदादीप समाधानाचा
----- रावांचे नाव घेऊन, मागते आशिर्वाद अखंड सौभाग्याचा

२४

स्वर्गाच्या नंदनवनात सुवर्णाच्या केळी
----- रावांचे नाव घेते, मंगळागौरीच्यावेळी

२५

रुप्याच्या वाटीत सोन्याचा चमचा
-----रावांचे नाव घेते मिळो आशिर्वाद तूमचा
२६ नाही मोठेपणाची अपेक्षा, नाही दौलतीची इच्छा
----- रावांच्या संसारी आपणा सर्वाच्या शुभेच्छा
२७ मानवी जीवनाचा आहे परमेश्वर शिल्पकार
----- रावांच्या रुपाने झाला साक्षात्कार
२८ हिमालय पर्वतावर शंकर-पार्वतीची जोडी
----- रावांच्या जीवनात आहे मला गोडी
२९ सर्वाना नमस्कारासाठी जोडते हो हात
----- रावांचे नाव घेते पण सोडा माझी वाट
३० भरलेल्या पंगतीत रांगोळी काढली चित्रांची
----- रावांच्या साथीला बसली पंगत मित्रांची
३१ जडवाचे मंगळसूत्र सोन्याने मढविले
----- रावांच्या नावाकरीता एवढे का अडविले
३२ शंकराच्या पिंडीवर बेलाचे पान
----- रावांचे नाव घेते राखुन सर्वांचा मान
३३ आत्मरुपी करंडा, देहरुपी झाकण
----- रावांचे नाव घेऊन बांधते मी कंकण
३४ कुलीन घराण्यात जन्मले, कुलवान घराण्यात पडले
----- रावांच्या जीवावर भाग्यशाली झाले
३५ माहेरच्या ओढीने डोळे येतात भरुन
----- रावांच्या संसारात मन घेते वळून
३६ लग्नाचे बंधन, जन्माच्या गाठी
----- रावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी
३७ संसाररुपी कादंबरीचे उघडले पहिले पान
----- रावांचे नाव घेऊन तुमचा करीते मान
३८ लक्ष्मी शोभते दागदागिन्यांनी, विद्या शोभते विनयाने
----- रावांचे नाव घेते तुमच्या आग्रहाने
३९ संसाररुपी सागरात प्रेमरुपी सरोवर
आयुष्याचा प्रवास करते ------ रावांबरोबर
४० नाव घ्या नाव घ्या आग्रह असतो सर्वांचा
----- रावांचे नाव असते ओठांवर, पण प्रश्न असतो उखाण्याचा