पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

३२०

इंग्रजी भाषेत पाण्य़ाला म्हणतात वाँटर
------- रावांचे नाव घेते ------- ची डाँटर

३२१

आम के पेड पर बैठे थे बंदर

------- रावजी का घर है स्वर्ग से सुंदर

३२२

पूर्णा नदीच्या काठावर क्रुष्णा वाजवितो बासरी
------- रावांसोबत आले मी सासरी

३२३

मुंबई राजधानी आहे महाराष्ट्राची
------- राव आहेत तर कमी नाही कशाची

३२४

आधुनिक स्वयंपाक घरात शोभते डायनिंग टेबल
------- रावांच्या नावासमोर माझ्य़ा गावाचे लागले लेबल
३२५ आपले राष्ट्रगीत आहे जन - गण - मन
------- रावांना अर्पण केले तन - मन - धन
३२६ चांदीच्या चमच्याने वाढते मी मीठ
घाबरु नका ------- रावांचा संसार करीन मी नीट
३२७ मंदिराच्या गाभा-यात विठ्ठलाची मुर्ती
------- रावांची होवो सगळीकडे किर्ती
३२८ कशी बाई कोकीळा कुहू कुहू बोले
------- रावांनी आणली सोन्याची कर्णफुले
३२९ पेरुची फोड दिली पिंज-यातल्य़ा पोपटाला
------- रावांचे नाव घेते चंद्र तारे साक्षीला
३३० मंद मंद गंध घेताना झाले मी धूंद
------- रावांचे नाव घ्यायचा लागला मला छंद
३३१ गळयात मंगळसुत्र, मंगळसुत्रात डोरलं
------- रावांचे नाव माझ्या ह्रुदयात कोरलं
३३२ सासु सास-यांनी काम केलं पुण्याचे
------- रावांना दान दिले मला जन्माचे
३३३ पिवळा पितांबर श्रीक्रुष्णाच्या अंगावर घातला
------- रावांच्या जीवनासाठी स्त्री जन्म घेतला
३३४ मंगलदेवी, मंगलमाते वंदन करते तुला
------- रावांचे नाव घेते अंखड सौभाग्य दे मला
३३५ सुशिक्षित घराण्यात जन्मले, कुलवंत घराण्यात आले
------- रावांशी लग्न करुन मी सौभाग्यवती झाले
३३६ नील नभाच्या तबकात नक्षत्रांचा हार
------- रावांचा स्वभाव फारच उदार
३३७ प्रेमळ शब्दामागे भावना असते कौतुकाची
रावांच्या साथीने सुरूवात करते सहजीवनाची
३३८ प्रेमाचे कच्चे धागे खेचती मागे पुढे
------- रावांच्या साथीसाठी माहेर सोडावे लागे
३३९ निळया नभात चंद्राचा प्रकाश
------- रावांवर आहे माझा विश्वास