पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

२८०

रजनीचा भांडार शंशाकाच्या दारी खुले
माझे मानस मंदीर ------- रावांनी जिंकले

२८१

पाटानं आणलं पाणी शेतं पिकली मोत्यावाणी

------- रावांच्या नावचं मोल आहे सोन्यावाणी

२८२

आधी ताना आलापी मग गाऊ भैरवी
------- रावांच्या नावाची किती सांगू थोरवी

२८३

राम, लक्ष्मण, सीता तीन मुर्ती साक्षात
------- रावांचे नाव घेते नीट ठेवा लक्षात

२८४

कण्वमुनींच्या आश्रमात शकुंतलेचे माहेर
------- रावांनी केला मला सौभाग्याचा आहेर
२८५ कमळांच्या फुलांचा हार लक्ष्मीच्या गळ्यात
------- रावांचे नाव घेते सुवासिनींच्या मेळयात
२८६ अश्रुपूर्ण नेत्रांनी माहेरचा निरोप घेते
------- रावांच्या बरोबर मी ग्रुहप्रवेश करते
२८७ स्वाती नक्षत्रातील थेबांचे शिंपल्यात होती मोती
------- रावांच्या संगतीत उजळली जीवनज्योती
२८८ ज्ञ, धर्म, किर्ती, ऐश्वर्य आणि संपत्ती
------- रावांचे नाव हीच माझ्या मनाची त्रुप्ती
२८९ टपोरा मोगरा फुलला छान
------- रावांचे नाव घेऊन राखते सर्वाचा मान
२९० पाण्याने भरला कलश त्यावर आंब्याची पाने, फुले
------- रावांचे नाव घेतल्यावर चेहरा माझा खुले
२९१ काजव्यांचा प्रकाश दिसे अंधार आहे तोवर
------- रावांचे नाव घेते आग्रह आहे तोवर
२९२ चंदनाच्या पेटीला सुवर्णाच्या चूका
------- रावांचे नाव घेते सा-यांनी ऐका
२९३ सागराला आली भरती नदीला आला पूर
------- रावांच्या प्रीतीसाठी आई-वडिल केले दूर
२९४ पौर्णिमेच्या चंद्राची उज्जवल प्रभा
------- राव हेच माझ्या सौभाग्याची शोभा
२९५ विवाहाच्या सोहळयात अत्तर गुलाबांचा थाट
------- रावांचे नाव घेऊन सोडते मुंडावेळीची गाठ
२९६ दशरथ राजाने पुत्रासाठी केला नवस
------- रावांचे नाव घेते हळदी-कुंकवाचा दिवस
२९७ अर्जुनाच्या रथाचे क्रुष्णाने केले सारथ्य
------- रावांच्या घरी करीन सर्वांचे अतिथ्य
२९८ पारिजातकाचे फुल म्हणजे सौदर्याचे प्रतीक
थोरामोठय़ांच्या आशीर्वादाने लाभले ------- रावांसारखे पती
२९९ प्रतिभेचा अविष्कार म्हणजे काव्य
------रावांच्या सहवासात आहे माझे भवितव्य