पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

 

पान नंबर

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

 

 

 

पतीने पत्निचे नाव घेण्याचे उखाणे
 
पान नंबर

 

 

 

पत्नीने पतीचे नाव घेण्याचे उखाणे

२०१

जीवनाला सुगंध असावा चंदनाचा
---------- चे नाव घेताना धागा जोडला प्रेमाच्या बंधनाचा

२०२

घराच्या मागे पिकला गहू

लग्न नाही झालं तर नाव काय घेऊ

२०३

गांधीजी म्हणाले चले जाव घोडा गेला पळून
----------- च नाव घेते सर्वांनी पहा वळून

२०४

सत्यनारायणाच्या पुढे उदबत्तीचा पुडा
---------- च्या नावाचा भरलाय हिरवा चूडा

२०५

हंड्यावर हंडे सात त्यावर ठेवली परात
--------- चे नाव घेते आता तरी जाऊया घरात
२०६ पेणचे पेढे नाशिकची द्राक्षे वसईची केळी
केळ्यांची काढली साल ------- रावांच्या नावाने कुंकु लावते लाल
२०७ वसंत ॠतुत कोकीळा गाते --------- रावांचे नाव
मी  ----------- राणी घेते
२०८ इंग्रजीत आईला म्हणतात मदर वडिलांना म्हणतात फादर
---------- रावांच्या नावाने डोक्यावर घेते पदर
२०९ चांदीचा निरांजन कापसाची फुलवात
----------- च्या नावाची आजपासुन केली सुरूवात
२१० काचेच्या बशीत बदामाचा हलवा
--------- चे नाव घेते सासुला बोलवा
२११ सत्यनारायणाच्या पुजेला हळदी कुंकु वाहते वाकुन
----------- चे नाव घेते तुमचा मान राखून
२१२ महादेवाच्या पिंडीवर द्राक्षाची वेल
-------- राव करतात पुजा आणि मी वाहते बेल
२१३ महादेवाच्या पिंडीला चौकोन चिरा ----------
राव करतात पुजा आणि मी वाहते हिरा
२१४ स्टिलच्या प्लेटीत फनासाचे गरे ------------ राव
दिसतात बरे पण नांदवतील तेव्हाच खरे
२१५ सहज पडली बाहेर नजर गेली आकशात
-------- रावांचा फोटो भारताच्या नकाशात
२१६ दया क्षमा शांती हेच माझं माहेर
------------ रावांनी केला सौभाग्याचा आहेर
२१७ मारुतीच्या देवळात उदबत्तीचा वास
---------- भरवते पेढयाचा घास
२१८ सत्यनारायण देवा नमस्कार करते तुला
---------- नाव घेते अखंड सौभाग्य लाभो मला
२१९ मान राखून तुमचा, मैत्रिणींनो घेते मी उखाना
पण रावांचं नाव घ्यायला लागतो मला बाई बहाणा
२२० नणंदा माझ्या बहिणी जावा माझ्या मैत्रिणी, सासरच्या अंगणात फुलली रातराणी
------------- रावांचे नाव घेते संसारात आहे मी समाधानी