Home
  Recipes Home
  Nyahariche Padarth
   
   
   
   
   
   
   

न्याहारीचे पदार्थ

दही भल्ला दही वडे ढोकळा डोसे
फ्लाँवर ब्रेड रोल्स गाजराचा रोल घावन घाटले हुसैनी कबाब मसाला
इडली चटणी जोधपुरी कोफ्ता कबाब कढी पकोडा
कमळाच्या दांडाचे पकोडे खसखशीचे कबाब खस्ता कचोरी खिचडी
खोया मटार कोबीचे पकोडे कोबीच्या वड्या कोकणी वडे
कोथिंबीरीचे रोल मसाला डोसा मटाराच्या पाटवड्या मेंदुवडा सांभार
मेथीचे मुठीये नाचणीचा डोसा सानतंग नुडल्स पांढरा ढोकळा
पनीरची भजी पापडी समोसे पातोळे टुटी फ्रुटी पँटीस
कांद्याचे घट्ट्सर पिठले पीझा पीझ्झा (तव्यावरचा) पंजाबी कटलेट
रवा इडली समोसे उंधियु उपमा
उत्तपम वांग्याचे काप शाकाहारी हाँट डाँग व्हेजी रँप्स
आलु चाट आलू रस्सा अळूच्या वड्या आंब्याची भजी
बंगाली खिचडी बटाट्याच्या चकत्या बटाटा चिप्स बटाट्याच्या कुरकुरीत पँनकेक्स
बटाटा पोहे बटाटा वडा बटाटे मटर कटलेट भरीव पडवळ
ब्रेड कटलेट ब्रेड पकोडे ब्रेडचे पुडींग ब्रेडच्या सुरळीच्या वड्या
चकली चीज सँडविच    

Send This Recipes to a Friend

or

www.shreeyoginfo.com 2007-2011 All Rights Reserved