Home
  Recipes Home
  Lonchi
   
   
   
   
   
   
   

लोणची

अख्या कै-यांचे लोणचे आले मिरची लोणचे आंबा लोणचे आंब्याचे गोड लोणचे
आंब्याचे लोणचे आवळयाचे लोणचे १ आवळयाचे लोणचे २ बेलफळ लोणचे
बिलींब लोणचे बीन मीठाचे लोणचे चेपणीचे आंबे छोटया कै-यांचे लोणचे
गाजराचे लोणचे गळी कैरी घोळ लिंबू गोड लोणच्यांसाठी व्हिनेगर
हिरव्या मिरचीचे लोणचे १ हिरव्या मिरचीचे लोणचे २ हिरव्या मिरचीचे लोणचे ३ हिरव्या मिरचीचे लोणचे ४ 
कैरीचे लोणचे करवंदांचे लोणचे १ करवंदांचे लोणचे २ लिंबाचे गोड लोणचे १ 
काश्मिरी लाल मिरच्यांचे लोणचे  लिंबाचे गोड लोणचे २ लिंबाचे गोड लोणचे ३
करवंदांचे मसाल्यातील लोणचे  लिंबाचे मसालेदार लोणचे  लिंबाचे टिकाऊ लोणचे 
कच्च्या टोमँटोचे तिखट लोणचे  लिंबांचे तिखट गोड लोणचे  लिंबू लोणचे 
लाल मिरचीचे आंबट गोड लोणचे  कैरीचे गोड लोणचे लिंबाच्या सालींचे लोणचे 
मिश्र भाज्यांचे शिजवून केलेले लोणचे मिश्र भाज्यांचे तिखट लोणचे मिश्र भाज्यांचे लोणचे १ 
कोवळया तेलघोसाळयांचे लोणचे  मिश्र भाज्यांचे लोणचे २  मिश्र भाज्यांचे लोणचे ३ 
तिखट लोणच्यांसाठी व्हिनेगर १  लहान संत्र्यांचे लोणचे  शेवग्याच्या शॆंगांचे लोणचे
तिखट लोणच्यांसाठी व्हिनेगर २  राजआवळयांचे लोणचे  टोमँटोचे गोड लोणचे
पिक्क्या टोमँटोचे तिखट लोणचे तोंडली लोणचे  

Send This Recipes to a Friend

or

www.shreeyoginfo.com 2007-2011 All Rights Reserved