Home
  Recipes Home
   
   
   
   
   
   
   
   
आलू कोबी आलू मेथी अमिरी खमण अविलय
बटाटा भाजी भरीव टोमँटो १ भरीव टोमँटो २ भरलेली ढोबळी मिरची
भरली कारली भरलेली केळी बुंदीची भाजी बटर पनीर मसाला
चना मसाला चवळीची भाजी छोले चुका
डोशामध्ये घालण्याची भाजी फ़्लाँवर पचडी कच्च्या केळयाची भाजी कांद्याचे सांबार
काश्मीरी दम आलू केळफुलाची भाजी केळयाची भाजी मलई फ़्लाँवर
मलाई कोफ्ता मसाला भेंडी मसाला राजमा मसाला राजमी
मटर पनीर मेथी मटार मलाई मोहरीची भाजी मुगलाई दम आलू
नवरतन कोरमा पालक पनीर पंचभाजी पंचभेळी भाजी
पंचमेल सब्जी पनीर टिक्का पावभाजी सब्ज बहार
सांभर शाही कोबी शाही मशरुम शाही मटर पनीर
शाही पनीर स्वीट अँन्ड सोअर व्हेजिटेबल स्टफ़ पोटॅटो (बटाटा) सांबार
वांगी व्हेजिटेबल मख्खन    
 

भाताचे प्रकार

बेक केलेली बिर्याणी बटाटा बिर्याणी भाज्यांचा मसालेभात बिसी बेळे
चिंचेचा भात दही दुधाचा भात कोथींबीरीचा हिरवा भात कैरीचा भात
मसाला भात नारळी भात निंबू चावल दक्षिणी पिवळा भात
तिळाचा भात व्हेजिटेबल फ्राईड राईस वडा भात तोंडली मटार मसालेभात
मसालेभात (तोंडली टाकून) टोमँटो भात    
 

केक

चाँकलेट केक अननस केक    
       

न्याहारीचे पदार्थ

दही भल्ला दही वडे ढोकळा डोसे
फ्लाँवर ब्रेड रोल्स गाजराचा रोल घावन घाटले हुसैनी कबाब मसाला
इडली चटणी जोधपुरी कोफ्ता कबाब कढी पकोडा
कमळाच्या दांडाचे पकोडे खसखशीचे कबाब खस्ता कचोरी खिचडी
खोया मटार कोबीचे पकोडे कोबीच्या वड्या कोकणी वडे
कोथिंबीरीचे रोल मसाला डोसा मटाराच्या पाटवड्या मेंदुवडा सांभार
मेथीचे मुठीये नाचणीचा डोसा सानतंग नुडल्स पांढरा ढोकळा
पनीरची भजी पापडी समोसे पातोळे टुटी फ्रुटी पँटीस
कांद्याचे घट्ट्सर पिठले पीझा पीझ्झा (तव्यावरचा) पंजाबी कटलेट
रवा इडली समोसे उंधियु उपमा
उत्तपम वांग्याचे काप शाकाहारी हाँट डाँग व्हेजी रँप्स
आलु चाट आलू रस्सा अळूच्या वड्या आंब्याची भजी
बंगाली खिचडी बटाट्याच्या चकत्या बटाटा चिप्स बटाट्याच्या कुरकुरीत पँनकेक्स
बटाटा पोहे बटाटा वडा बटाटे मटर कटलेट भरीव पडवळ
ब्रेड कटलेट ब्रेड पकोडे ब्रेडचे पुडींग ब्रेडच्या सुरळीच्या वड्या
चकली चीज सँडविच    
 

पराठे

 

पुलाव

पुरी

 

रायते

 

रोटी

 

सँलाड प्रकार

सुप

 

उपवासाचे पदार्थ

उसळ

 

सरबते

आले लिबुं सरबत अननस स्क्वैश कोल्ड कौफ़ी द्राक्शे सरबत
फ़्रुट क्रिम जांभुळ सरबत जिरा पानी कैरी सरबत
करवंद सरबत खजूर केळे शेक खसखस सरबत कोकम सरबत
कोकम सरबत २ लेमन स्क्वैश लिबुं सरबत लिबुं सरबत २
लिबुं सरबत ३ आंबा ड्रिंक आंबा स्क्वैश संत्रा स्क्वैश
पेरू सरबत पाईन अँपल सीरप पाईन अँपल स्क्वैश रसबेरी सीरप
स्ट्रोबेरी सीरप सुके आमसुल सरबत थंडाई टीकाऊ पन्हे
 
 

मांसाहारी पदार्थ

आंबट तिखट पापलेट अंड्याची भजी अंड्याची करी अंड्याची मसाला करी
बांगडा भुजणे बांगड्याचे सांबार बांगड्याचे सुके बांगड्याची कोशींबीर
भरले बांगडे भरले पापलेट भरलेली अंडी भेजा फ़्राय
भेजा मसाला बोनलेस शाही चिकन चिकन चाँप्स चिकन सँडविच
चिकन तंगरी कबाब डेकोरेटीव्ह एग्स एग्स विथ मँक्रोनी फ़िश कटलेट
फ़िश फाईल फ़्राईड चिकन फ़्राईड मांदेली फ़्राईड  पापलेट
ग्रीन  फ़्राईड  पापलेट हलव्याचे सांबार हलवा ग्रीन मसाला कचोली कोलंबी वड्या
खीमा मटार खीमा पँटीस कोलंबी भजी कोलंबी फ़्राय
कोलंबी फ़्राय २ कोलंबी पोहे कोलंबीचे सुके लेमन चिकन
मालवणी कोंबडी मटण मसालेदार अळू कोलंबी मेथी आणि सुके बोंबील मट्ण कटलेट
मट्ण धनशाक मट्ण दो प्याजा मट्ण फ्रँकी मट्ण  पुलाव
ओल्या करंदीचे पँटीस ओल्या करंदीचे सामोसे पापलेट पुलाव पापलेटचे भुजणे
पापलेटचे सांबार रोस्ट चिकन स्काँच एग्स शम्मी कबाब
सोलाची कढी तळ्लेले बांगडे तंदुरी चिकन तिसरया हिरव्या मसाल्याच्या
तिसरयाचा मसाला तिसरयाचे वडे तिसरयाची भजी हिरवे मटण
 
 

लोणची

अख्या कै-यांचे लोणचे आले मिरची लोणचे आंबा लोणचे आंब्याचे गोड लोणचे
आंब्याचे लोणचे आवळयाचे लोणचे १ आवळयाचे लोणचे २ बेलफळ लोणचे
बिलींब लोणचे बीन मीठाचे लोणचे चेपणीचे आंबे छोटया कै-यांचे लोणचे
गाजराचे लोणचे गळी कैरी घोळ लिंबू गोड लोणच्यांसाठी व्हिनेगर
हिरव्या मिरचीचे लोणचे १ हिरव्या मिरचीचे लोणचे २ हिरव्या मिरचीचे लोणचे ३ हिरव्या मिरचीचे लोणचे ४ 
कैरीचे लोणचे करवंदांचे लोणचे १ करवंदांचे लोणचे २ लिंबाचे गोड लोणचे १ 
काश्मिरी लाल मिरच्यांचे लोणचे  लिंबाचे गोड लोणचे २ लिंबाचे गोड लोणचे ३
करवंदांचे मसाल्यातील लोणचे  लिंबाचे मसालेदार लोणचे  लिंबाचे टिकाऊ लोणचे 
कच्च्या टोमँटोचे तिखट लोणचे  लिंबांचे तिखट गोड लोणचे  लिंबू लोणचे 
लाल मिरचीचे आंबट गोड लोणचे  कैरीचे गोड लोणचे लिंबाच्या सालींचे लोणचे 
मिश्र भाज्यांचे शिजवून केलेले लोणचे मिश्र भाज्यांचे तिखट लोणचे मिश्र भाज्यांचे लोणचे १ 
कोवळया तेलघोसाळयांचे लोणचे  मिश्र भाज्यांचे लोणचे २  मिश्र भाज्यांचे लोणचे ३ 
तिखट लोणच्यांसाठी व्हिनेगर १  लहान संत्र्यांचे लोणचे  शेवग्याच्या शॆंगांचे लोणचे
तिखट लोणच्यांसाठी व्हिनेगर २  राजआवळयांचे लोणचे  टोमँटोचे गोड लोणचे
पिक्क्या टोमँटोचे तिखट लोणचे तोंडली लोणचे  
 

कोशिंबीर

चिनी मेजवानी 

ब्रेड चिकन चिकन बँग्ज चिकन इन गार्लिक साँस चिकन इन ग्रीन साँस
चिकन लाँलीपाँप चिकन मांचुरियन ड्राय चायनीज भेळ डायचिन फिश
डोप फ़्राईड काँर्न बाँल ड्राय चिकन चिली गार्लिक नूडल्स गोल्डन फ़्राईड प्राँन्स
हाँगकाँग चिकन हाँट अँड साँवर सूप खिम्याचे बाँल्स लेमन चिकन
लुंग फंग सूप मिक्स व्हेज नूडल्स नूडल्स बाँल्स
प्राँन्स साँल्ट अँड पेपर रोस्ट चिकन चिली सेझवाँन फ़्राईड राईस सेझवाँन साँस
सेझवाँन स्पायसी चिकन सेसमी टोस्ट शांघाय चिकन स्पायसी रेड चिली प्राँन्स
कुरकुरीत तळलेली भेंडी-चायनिज स्टाईल स्प्रिंग रोल्स स्प्राऊट्स विथ सिमला मिरची
स्वीट अँन्ड सोअर व्हेजिटेबल स्वीट काँर्न अँड चिकन सूप स्वीट काँर्न अँड क्रँब सूप टेंगी प्राँन्स
तळलेल्या वांग्याचे काप- चायनिज साँस व्हेजिटेबल चाँपसूई व्हेजिटेबल इन उनान साँस
व्हेजिटेबल मंचुरीयन व्हेजिटेबल स्प्रिंग रोल व्हिनीगरमधील मिरच्या  
 

चटणी

डाळ

 

दुधाचे पदार्थ

माशांचे लोणचे

 

गोड पदार्थ

आमरसाचे मोदक बदाम बर्फी बदा्माचा हलवा बासुंदी
बेसन लाडू बेसन पीठाच्या वडया दुध पाक पुरी दुध्या हलवा
गाजर हलवा घारगे गोड भात गोड बुंदी
गुळाची पोळी गुलाबी श्रीखंड गुलाबजाम गुळाचा सांजा
जिलेबी कडबू कणकेचे लाडू करंजी
खव्याच्या पोळया कोको बिस्किट पुडींग लोणी साखरेच्या पोळया मैसूर पाक
मावा बर्फी मावा पनीर लाडू मोतीचूरचे लाडू मूगाचा हलवा
नानकटाई नारळाची बर्फी नारळाचे लाडू नारळीभात
पाकातील कंरज्या पाकातील पु-या पायसम अननसाचा साखरभात
पुरण्पोळी (खवा घालून) रस मलाई रसगुल्ला रसमलाई
रव्याचा हलवा साबुदाण्याचे लाडू तीळाचे लाडू  
 

आईस्क्रीम

 

जँम

जेली

करी

आंब्याची आंबट गोड कढी आंब्याचे सार अननस व काजू कढी अननस रसम
बटाट्याची कढी बटाट्याची करी १ बटाट्याची करी २ बीटचे सार
डाळीची करी दाण्यांची आमटी फ्लाँवरची करी कढी १
कढी २ कैरीचे सार काजू करी काकडीचा रस्सा
काकडीची कढी कटाची आमटी कवठाचे सार मँगो करी
मटारची कढी नवरतन करी पंचमेल कढी फळांची मसालेदार करी
फणसाची कढी शाही मटर करी टोमँटोचे सार १ टोमँटोचे सार २
वडयाचे सांबार      
 

मुखवास मसाले

 

मुरांबे

अननस मुरांबा अंजीर मुरांबा सफरचंद मुरांबा सफरचंद मुरांबा १
आवळा मुरांबा बाटली आंबा मुरांबा छुंदा १ छुंदा २
गाजर मुरांबा गुळांबा हापुस आंबा मुरांबा कैरी किस मुरांबा
कोहळा किस मुरांबा कोहळा मुरांबा कोकम मुरांबा आंब्याचा मुरांबा
मोरावळा पपई मुरांबा पेअर्स मुरांबा पीच मुरांबा
अननसाचा मुरांबा १ प्लमचा मुरांबा रसबरी मुरांबा सेतु मुरांबा
टरबुज मुरांबा      
 

मसाले

www.shreeyoginfo.com 2007-2011 All Rights Reserved