Home
  Recipes Home
  Chini Mejwani
   
   
   
   
   
   
   

चिनी मेजवानी

ब्रेड चिकन चिकन बँग्ज चिकन इन गार्लिक साँस चिकन इन ग्रीन साँस
चिकन लाँलीपाँप चिकन मांचुरियन ड्राय चायनीज भेळ डायचिन फिश
डोप फ़्राईड काँर्न बाँल ड्राय चिकन चिली गार्लिक नूडल्स गोल्डन फ़्राईड प्राँन्स
हाँगकाँग चिकन हाँट अँड साँवर सूप खिम्याचे बाँल्स लेमन चिकन
लुंग फंग सूप मिक्स व्हेज नूडल्स नूडल्स बाँल्स
प्राँन्स साँल्ट अँड पेपर रोस्ट चिकन चिली सेझवाँन फ़्राईड राईस सेझवाँन साँस
सेझवाँन स्पायसी चिकन सेसमी टोस्ट शांघाय चिकन स्पायसी रेड चिली प्राँन्स
कुरकुरीत तळलेली भेंडी-चायनिज स्टाईल स्प्रिंग रोल्स स्प्राऊट्स विथ सिमला मिरची
स्वीट अँन्ड सोअर व्हेजिटेबल स्वीट काँर्न अँड चिकन सूप स्वीट काँर्न अँड क्रँब सूप टेंगी प्राँन्स
तळलेल्या वांग्याचे काप- चायनिज साँस व्हेजिटेबल चाँपसूई व्हेजिटेबल इन उनान साँस
व्हेजिटेबल मंचुरीयन व्हेजिटेबल स्प्रिंग रोल व्हिनीगरमधील मिरच्या  
       
       

Send This Recipes to a Friend

or

www.shreeyoginfo.com 2007-2011 All Rights Reserved