जुलै २०११

 ज्येष्ठ / आषाढ / श्रावण १९३३

 

रविवार

 
आषाढ शु. २  
 

 
मुस्लिम शाबान मासारंभ
आषाढ शु. १०  
 

१०

 
 
आषाढ कृ. २  
 

१७

 
 
 
 
आषाढ कृ. ९  
 

२४

 
 
श्रावण शु. १  
 

 
नाना शंकरशेठ पुण्यतिथी

सो

सोमवार

 
आषाढ शु. ३  
 

विनायक चतुर्थी
 
आषाढ शु. ११
देवशयनी

११

आषाढी
एकादशी
चातुर्मास्यारंभ
पंढरपुर यात्रा
आषाढ कृ. ३
 

१८

संकष्ट चतुर्थी
चंद्रोदय ०९.२१
अण्णाभाऊसाठे स्म्रुतीदिन
आषाढ कृ. १०  
 

 
 
 

मं

मंगळवार

 
आषाढ शु. ४/५  
 

 
 
आषाढ शु. १२  
 

वामन पुजन
 
आषाढ कृ. ४  
 

१९

 
 
आषाढ कृ. ११
 

२६

कामिका एकादशी
 
 

बु

बुधवार

 
आषाढ शु. ६  
 

 
 
आषाढ शु. १३  
 

 
 
आषाढ कृ. ५  
 

२०

 
 
आषाढ कृ. १२  
 

२७

नित्यानंद स्वामी
पुण्यतिथी
 
 

गु

गुरुवार

 
आषाढ शु. ७  
 

 
 
आषाढ शु. १४  
 

पौर्णिमा प्रारंभ
दु. १२.४४
साईबाबाउत्सवप्रारंभ शिर्डी
आषाढ कृ. ६  
 

२१

 
 
आषाढ कृ. १३  
 

२८

 
संत नामदेव
हाराजपुण्यतिथी
 
 

शु

शुक्रवार

वैशाख आमावास्या
 

आमावास्या
समाप्ती
दु. ०२.३२
 
आषाढ शु. ८  
 

 
 
आषाढ पौर्णिमा
 

गुरुपौर्णिमा
 
आषाढ कृ. ७  
 

२२

 
 
आषाढ कृ. १४  
 

२९

आमावास्या प्रारंभ
 उ.रात्रौ २.०४
सावता माळी पुण्यतिथी
 

शनिवार

आषाढ शु. १  
 

 
महाकवी कालीदास दिन
आषाढ शु. ९  
 

 
 
आषाढ कृ. १
 

 
 
 
साईबाबाउत्सवसमाप्तीशिर्डी
आषाढ कृ. ८  
 

२३

 
 
 
लोकमान्य टिळक जयंती
आषाढ आमावास्या
दीपपुजा

३०

आमावास्या
समाप्ती
.रात्रौ १२.१०
दर्श आमावास्या
   
 
 
 
www.shreeyoginfo.com
© 2007-09 All Rights Reserved