जुलै २०१०

 ज्येष्ठ / आषाढ १९३२

 

रविवार

 
ज्येष्ठ क्रु. ७  
 

 
 
ज्येष्ठ आमावास्या
दर्श आमावास्या

११

आमावास्या
समाप्ती
उ. रात्री. ०१.१०
विश्वजनसंख्या दिन
आषाढ शु. ८  
 

१८

 
 
 
अण्णाभाऊसाठे स्म्रुतीदिन
आषाढ पौर्णिमा
 

गुरुपौर्णिमा
 
 

सो

सोमवार

 
ज्येष्ठ क्रु. ८  
 

 
 
आषाढ शु. १  
 

१२

 
महाकवी कालिदास दिन
आषाढ शु. ९  
 

१९

 
 
 
आषाढ पौर्णिमा  
 

पौर्णिमा
समाप्ती
सकाळी ०७.०६
 
 

मं

मंगळवार

 
ज्येष्ठ क्रु. ९  
 

 
जिजामाताभोसलेपुण्यतिथी
आषाढ शु. २  
 

 
 
आषाढ शु. १०  
 

२०

 
 
आषाढ क्रु. १  
 

२७

 
साईबाबाउत्सवसमाप्तीशिर्डी
 

बु

बुधवार

 
ज्येष्ठ क्रु. १०  
 

 
 
आषाढ शु. ३  
 

 
मुस्लिम शाबान मासारंभ
आषाढ शु. ११
देवशयनी

२१

आषाढी
एकादशी
चातुर्मास्यारंभ
पंढरपुर यात्रा
आषाढ क्रु. २  
 

२८

 
 
 

गु

गुरुवार

ज्येष्ठ क्रु. ५
 

 
 
 
 
ज्येष्ठ क्रु. ११
 

योगिनी एकादशी
निव्रुत्तिनाथ यात्रा - त्र्यंबकेश्वर
आषाढ शु. ४  
 

विनायक चतुर्थी
पारशीअस्पंदार्मद मासारंभ
आषाढ शु. १२  
 

२२

वामन पुजन
 
आषाढ क्रु. ३
 

२९

संकष्ट चतुर्थी
चंद्रोदय ०९.०९
 
 

शु

शुक्रवार

ज्येष्ठ क्रु. ६
 

 
 
 
 
ज्येष्ठ क्रु. १२  
 

 
संतनिव्रुत्तिनाथ पुण्यतिथी
आषाढ शु. ५  
 

 
 
 
 
आषाढ शु. १३  
 

२३

 
लोकमान्य टिळक जयंती
आषाढ क्रु. ४  
 

३०

 
 
 

शनिवार

ज्येष्ठ क्रु. ७  
 

 
 
ज्येष्ठ क्रु. १३/१४  
 

१०

आमावास्या
प्रारंभ
उ. रात्री. ०४.०३
 
आषाढ शु. ६/७
 

 
 
 
 
आषाढ शु. १४  
 

२४

पौर्णिमा
प्रारंभ
उ. रात्री. ०५.११
साईबाबाउत्सवप्रारंभ शिर्डी
आषाढ क्रु. ५  
 

३१

 
नाना शंकरशेठ पुण्यतिथी
   
 
 
 
www.shreeyoginfo.com
© 2007-09 All Rights Reserved